Elfogadom a hírlevél fogadását és a személyes adatok feldolgozását

Ezúton feliratkozom az EU érvényes jogszabályi rendelkezései értelmében Adatkezelőnek minősülő RELLOX társaság hírlevelére, és kifejezetten kijelentem, hogy hozzájárulok az általam megadott e-mail cím hírlevél-címzettek adatbázisába való felvételéhez.

A "Továbbra is igényt tartok a hírlevélre” mező bejelölésével ezúton egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy a Rellox társaság Adatkezelőként manuálisan vagy automatizálva a Rellox üzleti tájékoztatóinak megküldéséhez feldolgozza az általam rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azaz - további személyes adatok megadása nélkül - az megadott e-mail címet.

Jelen hozzájárulásom az aláírás napjától számított 10 évig érvényes. A jelen nyilatkozat szerinti hozzájárulás érvényességének meghosszabbítása kizárólag előzetesen kiadott és felmutatható írásos hozzájárulásommal érvényes.

Tudomásul veszem, hogy a minden egyes hírlevélben megtalálható leiratkozási hivatkozásra kattintva jogom van bármikor visszavonni a hírlevél küldéséhez, illetve a személyes adataim feldolgozásához adott hozzájárulásomat.

Tudomásom van arról, hogy bármikor visszavonhatom az általam átadott személyes adatokhoz (azaz a hírlevél küldéséhez általam megadott e-mail címhez) való hozzáférés jogát, valamint hogy jogomban áll kérni az adatok módosítását, kiegészítését, feldolgozásuk korlátozását vagy a teljes törlésüket és annak megtörténtének leellenőrzését.

Jelen hozzájárulásomat az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyek személyes adatai kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletével (GDPR) összhangban adom ki.

Aktuális ingyenes külföldi ingatlan ajánlatok és újdonságok a saját e-mail címemre:

Figyelmükbe ajánljuk | Az egész világból több mint 6000 ingatlan kínálunk. Teljes kínálat

Aktuális ingyenes külföldi ingatlan ajánlatok és újdonságok a saját e-mail címemre: